2016.02.08: Warsztaty na temat projektowania uniwersalnego

Serdecznie zapraszamy architektów i projektantów (również przyszłych) zajmujących się planowaniem przestrzeni miejskiej (budynków, ciągów pieszych, infrastruktury transportowej) na bezpłatne warsztaty pod hasłem "Myśl globalnie. Projektuj... »

2016.02.07: Ekspertyza nt. organizacji ruchu na ul. Dewajtis

Aby lepiej uzasadnić naszą skargę do sądu na decyzje GDOŚ w/s chodnika przy ul. Dewajtis zleciliśmy wykonanie profesjonalnej analizy różnych wariantów organizacji ruchu na ul. Dewajtis. Publikujemy niżej jej treść z kilkoma skrótami. Autor... »

2016.02.06: Dwa razy więcej ulic z kontraruchem

Czas na sporą aktualizację jednego z wskaźników rowerowego skoku cywilizacyjnego - odsetka ulic jednokierunkowych z kontraruchem rowerowym. W ciągu ostatnich czterech miesięcy liczba ulic jednokierunkowych, na których legalny jest ruch... »

2016.02.05: Krótsza jazda, dłuższy postój

Ponad pół godziny – nawet tyle trwają postoje pociągów dalekobieżnych na stacjach pośrednich. Tak marnowane są efekty skrócenia czasów jazdy koleją. Pociąg TLK „Kormoran” w drodze z Katowic do Olsztyna traci na przebicie... »

2016.02.03: Nowa infrastruktura rowerowa i piesza na Rzymowskiego

Miesiąc temu zostały oddane do użytku drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Rzymowskiego na Służewcu. Zbudowano ścieżki rowerowe po obu stronach ulicy od skrzyżowania z Cybernetyki do węzła drogowego z ulicą Puławską. Wykonano też komplet... »

2016.02.02: Czy piesi lubią przejścia podziemne? Wyniki pomiarów ruchu na Targowej

Co wybiorą ludzie, jeśli mają wybór - przejścia dla pieszych w poziomie jezdni czy podziemne? Postanowiliśmy sprawdzić to empirycznie i dzięki wsparciu wolontariuszy przeprowadziliśmy pomiar ruchu pieszego w obrębie skrzyżowania ul... »

2016.01.31: Konkurencja na weekend

Koleje Mazowieckie uruchomiły sobotnio - niedzielne pociągi dalekobieżne. Czy rodzi się nowa konkurencja dla PKP Intercity: przewoźnicy wojewódzcy? W 2015 r. z wakacyjnego pociągu „Słonecznego” skorzystało w sumie 117,6 tys... »

2016.01.29: Niech ks. Stanisław Staszic odpoczywa w spokoju – apel do władz UKSW

Publikujemy wystąpienie radnej Joanny Radziejewskiej z wtorkowej sesji, na której rada Bielan jednogłośnie przyjęła bardzo ważne stanowisko uzależniające zgodę na uruchomienie linii autobusowej przez rezerwat od zdecydowanego ograniczenia... »

2016.01.28: KDS zdaje sprawę i popiera modernizację placu Unii Lubelskiej

Wczoraj Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu przedstawiła sprawozdanie z działalności w 2015 roku i wybrała nowe prezydium. W zeszłym roku KDS zebrała się 20 razy. 11 spraw omówiono z udziałem gości spoza Komisji, w tym na... »

2016.01.27: Mapa zanieczyszczeń powietrza polsko-czeskiego pogranicza

Zapraszamy do zapoznania się z mapą zanieczyszczeń powietrza pogranicza polsko-czeskiego. Mapa powstała, jako efekt inwentaryzacji jakości powietrza w województwach: opolskim, śląskim i dolnośląskim oraz czeskich krajach: libereckim... »

2016.01.26: Rada Bielan ws. dojazdu do obiektów przy ul. Dewajtis

w sprawie zaopiniowania „Koncepcji projektu stałej organizacji ruchu dla utworzenia przystanków autobusowych wraz z przystankiem krańcowym przy ul. Dewajtis” W związku z otrzymanym pismem Zarządu Transportu Miejskiego... »

2016.01.24: Krótka historia konfliktu UKSW z Lasem Bielańskim

Niedawne ujawnienie planów ZTM dotyczących autobusu w Lesie Bielańskim ponownie odświeżyło konflikt o to, co jest ważniejsze – wygoda studentów czy poszanowanie przyrody jako wspólnego dobra okolicznych mieszkańców. Ci pierwsi... »

2016.01.22: Mapa zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów w l. 2011-2014

Przedstawiamy zaktualizowaną o 2014 rok mapę zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów w wersji dostępnej bezpośrednio na naszej stronie. W latach 2011-2014 na terenie Warszawy doszło do 2303 zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów. Na... »

2016.01.21: Świadomi dla czystego powietrza

1 stycznia 2016 r. stowarzyszenie Zielone Mazowsze rozpoczęło realizację projektu Świadomi dla czystego powietrza... ...finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt zakłada organizację cyklu... »

2016.01.20: Ominąć modernizację

Najpierw zapewnienie tras objazdowych i dopiero wtedy początek prac modernizacyjnych na magistralach – zapowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe Realizację prac modernizacyjnych na głównych magistralach poprzedzać ma przygotowanie... »

2016.01.19: Nowe argumenty UKSW na rzecz autobusu na ul. Dewajtis

W ciągu ponad 10 lat gromadzenia i publikowania informacji o zagrożeniach dla Lasu Bielańskiego dbaliśmy, aby nasz przekaz nie był jednostronny i zawierał również opinie oponentów. Zgromadziliśmy wiele pism władz UKSW polemizując z nimi... »

2016.01.18: Jak Rada Bielan zaopiniuje autobus na ul. Dewajtis?

W najbliższych dniach Rada Bielan ma zaopiniować przystosowanie organizacji ruchu na ulicy Dewajtis do potrzeb linii autobusowej. Plany takie do zawsze budziły sprzeciw mieszkańców i radnych . Obecnie wszystko wskazuje na to , że już... »

2016.01.15: Plac Unii Lubelskiej na nowo

Za rogatkami stanowiącymi niegdyś granicę Warszawy rozlewa się obecnie morze asfaltu, z siedmioma pasami w jednym kierunku (na północ). Jest to tym bardziej zastanawiające, że od południa (Puławską) do placu prowadzi półtora pasa ruchu:... »

2016.01.13: Miasto w ruchu - zapraszamy na pokaz filmu

Serdecznie zapraszamy do wspólnego obejrzenia kolejnego pouczającego filmu na temat transportowych problemów współczesnych miast pt. ,,Miasto w ruchu''. 15 stycznia ponad 40 osób uczestniczyło w pokazie filmu „Wpuszczeni w korek" i... »

2016.01.12: Sto dni duszności

Według danych monitoringowych z warszawskiej stacji komunikacyjnej, publikowanych na witrynie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, średnioroczne stężenie pyłów zawieszonych PM10 wyniosło 43,8 mikrograma/m3. Tym samym... »

Starsze wiadomości - w kronice.