Brzeźnica Bychawska między Parczewem a Lubartowem – nowa mijanka zbudowana w celu zwiększenia przepustowości ciągu objazdowego linii Warszawa – Lublin.