Działający w Polsce amerykański koncern Smithfield Foods (vel Animex) łamie przepisy ochrony środowiska, prawa budowlanego, sanitarnego i weterynaryjnego. Zastrzeżenia co do należących do koncernu 24 ferm tuczu trzody chlewnej miały inspekcje Ochrony Środowiska, Sanitarna oraz Weterynaryjna.

Wątpliwości kontrolerów dotyczyły m.in. gospodarowania gnojowicą, pochodzącą z tzw. bezściółkowej hodowli. Trzy obiekty miały niewystarczającą wielkość zbiorników do gnojowicy, a w jednym odprowadzano ją wprost do rowu melioracyjnego lub wylewano na zamarznięty grunt. Gnojowica była też wylewana na pola okolicznych rolników. W fermach brakuje również wymaganych zezwoleń na emisję gazów i pyłów. Ponadto we wszystkich skontrolowanych tuczarniach nie było aktualnych ocen oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko. Niewłaściwie przechowywano też padłe zwierzęta, nie szczepiono żywych, nie badano wody pitnej.