Znak: R-081-9/04/05

Data: 20.06.05

Do: Lech Kaczyński
Prezydent Miasta St. Warszawy

Dot.: działań zmierzających do uruchomienia komunikacji autobusowej do obiektów UKSW przy ul. Dewajtis.

W imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zwracam się z gorącą prośbą do Pana Prezydenta o pomoc w realizacji naszych kilkuletnich, intensywnych starań mających na celu uruchomienie komunikacji autobusowej do obiektów Uczelni przy ulicy Dewajtis.

W związku z uzyskaniem pozytywnej opinii Wydziału Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody (tekst w załączeniu), ponownie wystąpiliśmy do zaangażowanych w sprawę instytucji, z prośbą o podjecie działań niezbędnych do pozytywnego jej zakończenia (kopie pism w załączeniu).

Znając zaangażowanie Pana Prezydenta w rozwój warszawskiej edukacji - zarówno powszechnej, jak i na poziomie wyższym - wyrażam głęboką nadzieję, że zechce Pan Prezydent wesprzeć nasze starania o zapewnienie bezpiecznego dojazdu kilku tysięcy studentów do obiektów dydaktycznych UKSW przy ul. Dewajtis.

Z wyrazami szacunku
Ks. prof. zw. dr hab. Roman Bartnicki
Rektor