Pasy rowerowe w ul. Żeromskiego. Propozycja rozwiązania skrzyżowania z al. Zjednoczenia (źródło podkładu: Google Maps).