Projekt złożony do budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wola, obszar Czyste + Mirów, który nie został zakwalifikowany do realizacji. Początkowo obejmował dwie ulice, jednak w wyniku weryfikacji formalnej projekt został okrojony do kontrapasa w ul. Chmielnej. Wyznaczenie kontrapasa w ul. Ogrodowej wymagałoby według Inżyniera Ruchu modernizacji sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Żelazną, co zwiększyłoby koszty o ponad 300 tys. zł. Koszt wyznaczenia kontrapasa w samej ul. Chmielnej został oszacowany na 31000 zł. Poniżej oryginalna treść wniosku.

Kontrapasy rowerowe na ul. Ogrodowej i Chmielnej

Projekt polega na zalegalizowaniu ruchu rowerów "pod prąd" na dwóch krótkich odcinkach ulic: Ogrodowej od Wroniej do Żelaznej i Chmielnej od Miedzianej do Żelaznej. Stworzy to alternatywę dla jazdy na rowerze ruchliwymi i niebezpiecznymi głównymi ulicami - al. Solidarności i al. Jerozolimskimi.

Nazwa obszaru objętego propozycją projektu: Czyste + Mirów.

Projektodawca: Aleksander Buczyński.

Złożono: 2014.02.10.

Opis

Projekt polega na zalegalizowaniu ruchu rowerów "pod prąd" na dwóch krótkich odcinkach jednokierunkowych ulicach lokalnych:

- Ogrodowej od Wroniej do Żelaznej - 290 m;

- Chmielnej od Miedzianej (wjazdu na parking) do Żelaznej - 200 m.

Odcinki te maja duże znaczenie dla ruchu rowerowego. Ul. Ogrodowa stanowi alternatywę dla al. Solidarności, gdzie ze względu na wyznaczony przy prawej krawędzi jezdni buspas rowerzyści zobowiązani są jechać środkowym pasem ruchliwej i niebezpiecznej jezdni [zobacz >>>]. Analogicznie ul. Chmielna stanowi alternatywę dla al. Jerozolimskich.

Dalsze odcinki tych ulic - na wschód od ulicy Żelaznej - są już dwukierunkowe. Projekt powinien dowiązywać się do projektu pasów rowerowych w ul. Żelaznej opracowanego na zlecenie ZTM i wspólnie z nim stworzy zalążek sieci rowerowej w części Woli dotychczas pozbawionej tego typu infrastruktury.

Możliwe jest (a) wyznaczenie kontrapasów rowerowych oznakowaniem zarówno poziomym jak i pionowym lub (b) dopuszczenie ruchu pod prąd tylko oznakowaniem pionowym - oszacowanie kosztów przyjęto dla droższej wersji (a).

Uzasadnienie

Projekt:

- ułatwi poruszanie się po Woli rowerem z pominięciem najbardziej ruchliwych i niebezpiecznych ulic;

- służyć będzie zarówno okolicznym mieszkańcom jak i dojeżdżającym z dalszych okolic;

- poprawi bezpieczeństwo ruchu - jazda "pod prąd" Ogrodową lub Chmielną jest bezpieczniejsza niż "z prądem" w al. Solidarności czy al. Jerozolimskich.

W miastach Niemiec, Holandii, Belgii czy Francji większość ulic jednokierunkowych jest dwukierunkowa dla rowerzystów - np. w Brukseli 80% [zobacz >>>]. Również w wielu miastach polskich tabliczka "nie dotyczy rowerów" to normalny widok pod znakami zakazu wjazdu - w Gdańsku takie rozwiązanie jest już na 100 ulicach. Najwyższy czas, by szerzej zastosować tę organizację ruchu także w Warszawie!

Wstępny kosztorys

Zmiana organizacji ruchu na 0,5 km ulic (w tym projekty organizacji ruchu, oznakowanie pionowe i poziome) - ok. 50 tys. zł