Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na Ursynowie

Poprawa bezpieczeństwa na ponad 30 przejściach dla pieszych i ponad 9 km nowych pasów rowerowych – taki wniosek do budżetu partycypacyjnego złożyli mieszkańcy, którym zależy na poprawie bezpieczeństwa pieszych, oraz ursynowscy rowerzyści. Zrealizowanie tego pomysłu ma kosztować zaledwie 752 tys. zł.

Projekt dotyczy ulic: Bartoka, Dereniowej, Jastrzębowskiego, Herbsta, Romera, Surowieckiego, Cynamonowej, Stryjeńskich, Kiedacza i Nugat.

Prezentacja do pobrania

Zobacz prezentację projektu: PDF, 1663 kB

Bezpieczni piesi

Na realizacji projektu najbardziej skorzystają piesi. Projekt przewiduje poprawę bezpieczeństwa na ok. 30 przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Zmiana ma polegać na poszerzeniu azylów pieszych (przestrzeni na środku jezdni, na której może bezpiecznie zatrzymać się pieszy przechodząc przez jezdnię „na raty”) oraz uniemożliwieniu wyprzedzania samochodów przed zebrami. To sposób na uniknięcie w przyszłości takich sytuacji, jakie miały miejsce np. na Dereniowej, gdzie w ubiegłym roku auto potrąciło dziecko idące do szkoły [zobacz >>>].

Niebezpieczne obecnie przejście przez ul. Dereniową – jedno z objętych projektem.

Bezpieczni rowerzyści

Wyznaczony w 2013 r. pas rowerowy na ul. Spacerowej w Warszawie.

Na realizacji projektu skorzystają również rowerzyści. Pomysł jest bardzo prosty: chodzi o to, aby na jezdniach namalować pasy rowerowe. To rozwiązanie 5-10 razy tańsze niż budowa wydzielonych dróg rowerowych poza jezdnią. Ma też inne zalety: Rowerzysta jest bezpieczny, bo dobrze widziany przez kierowców. Nie trzeba też zwężać chodników lub zabierać przestrzeni zielonych, co często się zdarza w przypadku budowy ścieżek rowerowych. Dzięki pasom rowerowym rowerzyści przeniosą się na jezdnię i przestaną jeździć po chodnikach.

Pasy rowerowe to rozwiązanie bardzo popularne w krajach, w których rower jest popularnym środkiem transportu. Na przykład w Dublinie łączna długość ulic z pasami rowerowymi jest niemal pięciokrotnie dłuższa niż długość wydzielonych dróg dla rowerów.

Dzięki projektowi w ciągu jednego roku ma przybyć na Ursynowie ponad 9 km tras rowerowych. To ok. 1/4 wszystkich tras rowerowych w dzielnicy, które udało się stworzyć w ciągu ostatnich 25 lat!

Całkowity koszt projektu to zaledwie 752 tys. zł czyli ok. 1/4 budżetu partycypacyjnego dla dzielnicy Ursynów i ok. 2,5 promila całkowitego rocznego budżetu tej dzielnicy.

Treść złożonego wniosku

Nazwa projektu

Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na wybranych ulicach Ursynowa

(projekt nr 4 na liście do głosowania)

Krótki opis propozycji projektu

Projekt składa się z dwóch uzupełniających się elementów:

1) poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez uniemożliwienie samochodom wyprzedzania przed przejściami dla pieszych oraz poszerzenie/utworzenie azyli dla pieszych (tam gdzie to możliwe);

2) wyznaczenie pasów rowerowych na jezdni.

Projekt dotyczy ulic: Bartoka, Dereniowej, Jastrzębowskiego, Herbsta, Romera, Surowieckiego, Cynamonowej, Stryjeńskich, Kiedacza, Nugat.

Pełny opis propozycji projektu

Ad. 1. Wiele przejść dla pieszych znajdujących się przy ulicach, których dotyczy wniosek, nie jest bezpieczna. Przyczyną jest możliwość wyprzedzania samochodów bezpośrednio przed przejściami dla pieszych (dwa pasy ruchu w jednym kierunku lub bardzo szeroki jeden pas). Bardzo często zdarza się tak, że jeden samochód zatrzymuje się, by przepuścić pieszego, a drugi tego nie robi. Dochodzi wtedy do bardzo groźnych sytuacji, niekiedy tragicznych w skutkach.

Projekt przewiduje zmniejszenie liczby pasów ruchu z dwóch do jednego (lub zwężenie bardzo szerokiego pasa w przypadku ul. Cynamonowej) oraz utworzenie/poszerzenie azyli dla pieszych na przejściach (Azyle piesze to przestrzeń na środku jezdni, w której może bezpiecznie zatrzymać się pieszy i przejść przez ulicę „na raty”).

Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo pieszych. Jednocześnie nie pogorszą się warunki ruchu samochodowego, gdyż jest on na tych ulicach na tyle mały, że do jego obsługi wystarczy po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. (w przypadku ul. Bartoka i Dereniowej potwierdziły to pomiary ruchu wykonane na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów). Zaoszczędzoną przestrzeń będzie można wykorzystać na pasy rowerowe, a na niektórych odcinkach również na parkowanie pojazdów.

Zmiany nie dotyczą przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

Ad. 2. Na Ursynowie, gdzie coraz więcej osób jeździ rowerem, brakuje odpowiedniej infrastruktury rowerowej. Projekt oprócz poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych uwzględnia wyznaczenie obustronnych, jednokierunkowych pasów rowerowych na ulicach, których dotyczy wniosek.

Pas rowerowy to wydzielony w jezdni pas ruchu przeznaczony wyłącznie dla ruchu rowerowego.

Obustronne, jednokierunkowe pasy dla rowerów, wyznaczane są przy obu krawędziach jezdni w kierunkach zgodnych z ruchem pojazdów. Oddzielenie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego uzyskuje się poprzez ustawienie odpowiednich znaków drogowych, namalowanie odpowiednich linii i znaków na jezdni oraz ewentualnie dzięki zastosowaniu separatorów.

Pasy rowerowe na ulicach wymienionych we wniosku stanowić będą uzupełnienie istniejących dróg rowerowych na Ursynowie i łączyć się z nimi w spójną sieć.

Uzasadnienie dla realizacji propozycji projektu

Bezpieczne przejścia dla pieszych:

- Uniemożliwienie wyprzedzania samochodów przed przejściami dla pieszych oraz poszerzenie azyli pieszych wydatnie poprawi bezpieczeństwo na tych przejściach.

- Jest to rozwiązanie znacznie tańsze niż stawianie sygnalizacji świetlnej przy każdym przejściu dla pieszych

Pasy rowerowe:

- Pasy rowerowe to rozwiązanie bardzo rozpowszechnione w krajach, w których rower jest popularnym środkiem transportu, a zarazem charakteryzujących się wysokimi wskaźnikami bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- Wyznaczenie pasów rowerowych jest 5-10 razy tańsze niż budowa wydzielonej drogi rowerowej;

- W wielu wskazanych miejscach nie ma miejsca na budowę wydzielonej drogi rowerowej lub jej budowa wymagałaby zwężania chodników lub ograniczania terenów zielonych;

Ciąg dalszy w załączniku

- Pasy rowerowe są bardzo bezpiecznym rozwiązaniem. W przeciwieństwie do wydzielonej drogi rowerowej, rowerzysta jest dobrze widziany przez kierowców samochodów (w szczególności na skrzyżowaniach). Mniejsza jest też liczba punktów przecięć z ruchem pieszych dzięki czemu mniejsze jest też prawdopodobieństwo zderzenia pieszego z rowerzystą;

- Wszystkie ze wskazanych ulic charakteryzują się dużą szerokością oraz stosunkowo niskimi natężeniami ruchu samochodów. Na takich ulicach optymalnym rozwiązaniem są właśnie pasy rowerowe;

- Dzięki wyznaczeniu pasów rowerowych większość rowerzystów, którzy obecnie jeżdżą rowerem po chodnikach zaczną jeździć pasami rowerowymi na jezdni. Dzięki temu poprawi się komfort i bezpieczeństwo pieszych.

- Projekt jest zgodny z polityką transportową Warszawy, która wymienia pasy rowerowe na jezdniach jako jeden z głównych sposobów rozwoju infrastruktury rowerowej;

- Projekt jest zgodny ze standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego w Warszawie, który wskazuje pasy rowerowe jako jeden z głównych sposobów poprawy warunków ruchu rowerowego w mieście;

- Koncepcja sieci tras rowerowych dla Dzielnicy Ursynów na większości spośród wskazanych ulic przewiduje wyznaczenie pasów dla rowerów.

Wstępny kosztorys

Koszt opracowania projektu nowej organizacji ruchu oraz jej wdrożenia dla poszczególnych ulic:

Razem 9,4 km 752 000 zł
Bartoka 0,6 km 48 000 zł
Surowieckiego 1,1 km 88 000 zł
Dereniowa 1,3 km 104 000 zł
Stryjeńskich 1,4 km 112 000 zł
Romera 1 km 80 000 zł
Herbsta 0,8 km 64 000 zł
Jastrzębowskiego 0,9 km 72 000 zł
Kiedacza - Nugat 0,9 km 72 000 zł
Cynamonowa 1,4 km 112 000 zł

Zobacz także

Wywiad na temat projektu:

moto.haloursynow.pl/artykuly/budzet-partycypacyjny-dla-pieszych-rowerzystow-i-k,1648.htm

Wynik głosowania

Projekt zdobył 6119 głosów (27% głosujących) i zajął 2. miejsce w dzielnicy Ursynów (a także w całej Warszawie). Niestety, ponieważ zdobywca 1. miejsca wyczerpał całą kwotę budżetu partycypacyjnego w dzielnicy, nie zakwalifikowano projektu do realizacji.