Analogiczne zmiany miały zostać wprowadzone w parku Morskie Oko.