Również w tym przypadku miała powstać wydzielona droga rowerowa, aby uniknąć konfliktów z pieszymi. Przy okazji wyremontowane zostałyby wysłużone nawierzchnie ciągów pieszych.