Ostatecznie ZDM podtrzymał brak uzasadnienia dla ograniczenia prędkości do 40 km/godz dodając jeszcze jeden argument: Zachowania kierowców powinny być kontrolowane przez odpowiednie służby (na zdjęciu tym i kolejnych cytaty z karty weryfikacji projektu).