Kolejnym elementem projektu było utwardzenie materiałem naturalnym (kruszywo) ścieżki w przedłużeniu ul. Kolektorskiej między ulicami Podleśną i Smoleńskiego (za zdjęciu widok od ul. Smoleńskiego). Dzięki takim zabiegom ta uczęszczana choć bardzo niewygodna (piach, kałuże, nierówności) trasa stanie się potrzebnym uzupełnieniem sieci połączeń i czynnikiem zachęcającym do podróży pieszych i rowerowych. Zapotrzebowanie na opisane uzupełnienia wynika z istniejącej zabudowy, ale też powstających nowych osiedli w rejonie ul.Smoleńskiego.