Co więcej - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Marymont I, część I) przewiduje na tym odcinku lokalizację miejskiego ciągu pieszego, a nawet drogi rowerowej w przedłużeniu ul. Kolektorskiej (to fragment jego mapy).