Aby mieć pewność wykonalności tych prostych prac sprawdziłem bez problemu (na miejskiej mapie własności), kto włada działkami nr 10/4 i 29/9 z obrębu 70401 (poniżej ogrodzenia IMiGW). Należą do miasta.