Uznał, że kwestiami leżącymi poza pasem drogowym zajmować się nie będzie, bo brak informacji o właścicielu działki. Pozostały teren nie znajduje się w zarządzie ZDM i zmiany proponowane na tym terenie powinny być weryfikowane przez zarządców działek 10/4 i 29/9. Muszę chyba do tych zarządców napisać, na Berdyczów.