...oraz na zjazdach z ronda z ruchem ciężkim. Tym progiem spowalniającym rozpoczyna się droga krajowa nr 1, łącząca Brukselę z Antwerpią i granicą holenderską.