Takie same najazdy można również zastosować w przypadku, gdy zarówno jezdnia jak i wyniesienie są asfaltowe. Przy okazji po prawej widoczne rozcięcie: rowery mogą swobodnie poruszać się w obu kierunkach, ale kto chciałby przejechać samochodem z rue Defrêcheux w rue Garnir, musi wcześniej wyjechać na ulicę zbiorczą. Takie sztuczne utrudnienia zniechęcają do tranzytowego wykorzystania ulic lokalnych, a także do jeżdżenia samochodem do kiosku po gazetę.