Nowe reaktory atomowe na Ukrainie

Ukraina buduje dwa nowe reaktory atomowe - Chmielnicki 2 (230 km od granicy Polski) i Równe 4 (150 km od granicy Polski). Reaktory te nie mają szans spełnić zachodnioeuropejskich standardów bezpieczeństwa. Jest jeszcze możliwość, żeby nie dopuścić do ich powstania - wszystko zależy od tego, czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) udzieli Ukrainie pożyczki.

Reaktory Chmielnicki 2 i Równe 4 (Ch2/R4) są już częściowo zbudowane. Budowę ich rozpoczęto na bazie technologii radzieckiej, obecnie mają być modernizowane; w efekcie powstanie nigdzie do tej pory nie testowana hybryda. Z proponowanych ponad 100 zmian, które należy wprowadzić dla bezpieczeństwa pracy reaktorów, wykonawca zakłada zrealizowanie tylko jednej czwartej. Warto tu wspomnieć, że po zjednoczeniu Niemiec zaniechano ukończenia podobnego reaktora w Niemczech Wschodnich (Stendal), ponieważ byłoby to zbyt niebezpieczne i kosztowne.

Rząd Ukrainy twierdzi, że dokończenie Ch2/R4 jest koniecznie ze względu na bezpieczeństwo energetyczne kraju, zwłaszcza po planowanym na 2000 rok zamknięciu elektrowni w Czarnobylu. Jednak ostatnio zapotrzebowanie energetyczne Ukrainy maleje. Nadwyżka w produkcji energii utrzyma się do 2010 r., a w kraju istnieją ogromne możliwości oszczędzania energii i znaczny potencjał źródeł odnawialnych.

Budowa Ch2/R4 jest także nieuzasadniona ekonomicznie. Powołana przez EBOiR grupa ekspertów stwierdziła już w lutym 1997, że realizacja projektu Ch2/R4 jest nieuzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia. Istnieją tańsze możliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych kraju w długim okresie. Sytuacja finansowa Ukrainy jest trudna i wydaje się dziwne, że kraj ten nie decyduje się na wykorzystanie tańszych możliwości.

Społeczeństwo Ukrainy jest przeciwne budowie reaktorów Ch2/R4, co ostatnio potwierdziła ankieta, jaka została przeprowadzona między 29 czerwca a 6 lipca br. w regionie Równego. 94% respondentów odpowiedziało "Nie" na pytanie Czy zgadzasz się na ukończenie dwóch nowych jednostek w elektrowniach jądrowych Równe i Chmielnicki. Jednak rząd Ukrainy stara się uciszyć wszelkie protesty. Osoby, które otwarcie krytykowały projekt, były aresztowane i zastraszane.

Ocenia się, że ukończenie projektu kosztować będzie 1,72 mld dolarów. Ukraina ma nadzieję, że pożyczek udzielą jej EBOiR, Euratom, Rosja i agencje kredytowania eksportu z Europy, Japonii i USA. Wsparcie EBOiR ma tu znaczenie kluczowe - jeśli bank odmówi udzielenia pożyczki, nie będą ich chciały udzielić także inne instytucje. Dla EBOiR byłby to największy kredyt w historii banku.

Happening przed siedzibą EBOiR

14 grudnia odbył się międzynarodowy dzień akcji. Wzięły w nim udział grupy z kilkunastu krajów, m.in. Ukrainy, Rosji, Niemiec, Holandii, USA, Japonii. W Warszawie spotkaliśmy się na happeningu pt. Czy pamiętasz ten smak? przed Marriottem (siedziba EBOiR), podczas którego budowaliśmy elektrownię atomową i częstowaliśmy przechodniów płynem Lugola.

Elektrownia już prawie ukończona.

Specjalna oferta noworoczna: Płyn Lugola 20% taniej!

Nic dziwnego, że od razu ustawiła się długa kolejka chętnych. Zawsze Płyn Lugola!