Do czasu gruntownej przebudowy placu Zawiszy [zobacz >>>], trzeba starać się dostosować ten węzeł przesiadkowy do potrzeb kluczowych uczestników ruchu, czyli pieszych, rowerzystów i pasażerów. Jak wskazaliśmy w badaniach [zobacz >>>], jest to rozległe skrzyżowanie z oddalonymi od siebie przystankami, których miasto nie kwapi się przybliżać [zobacz >>>]. Pozostaje więc przynajmniej zapewnić możliwie komfortowe warunki ruchu na odcinkach między przystankami.

Dotychczas na drodze do przystanków linii 159 trzeba było przeciskać się 1,5-metrowym przesmykiem między 5-metrowymi miejscami parkingowymi a murem budynku. (Na zdjęciu wyjątkowo nie stoi samochód - zazwyczaj dla pieszego pozostaje jedynie przestrzeń między skrajnym słupkiem a ścianą.)

Półtora roku temu zaczęliśmy się starać o zapewnienie adekwatnej szerokości chodnika w tym miejscu. Ostatecznie udało się przekonać ZDM i w przyszłym roku chodnik przy Raszyńskiej 3A powinien umożliwiać swobodny ruch pieszych, bez szkody dla parkujących.

Korespondencja

Pismo ZM z 14 VII 2015 r.

Do Zarządu Dróg Miejskich.

W związku z likwidacją przystanku autobusowego przy ul. Raszyńskiej pomiędzy ul. Koszykową a placem Zawiszy, proszę o uporządkowanie sąsiednich miejsc parkingowych. Obecnie między zatoką parkingową powstałą w miejscu po przystanku a przejściem dla pieszych znajdują się skośne miejsca parkingowe, zajmujące ¾ szerokości chodnika.

Powinny one zostać przekształcone w miejsca równoległe (przedłużenie tych po dawnej zatoce). Takie rozwiązanie udostępni większą część chodnika dla pieszych, likwidując wąskie gardło, równocześnie zachowując nie mniejszą liczbę miejsc do parkowania niż była dostępna przed likwidacją przystanku.

Odpowiedź ZDM

Odpowiedź ZDM z 20 VIII 2015 r. była negatywna, ze względu na możliwość wykorzystania zatoki w przypadku potencjalnego przywrócenia ruchu autobusowego na przystanek. Możliwość wykorzystania chodnika między zatoką a przejściem była wtenczas jeszcze ograniczona przez budkę telefoniczną.

Pismo ZM z 7 XI 2016 r.

Do Zarządu Dróg Miejskich.

Nawiązując do pisma ZDM-ZGWP.5547.539.PNO.2015(2) z 20 VIII 2015 r., wnoszę ponownie o zamianę miejsc parkingowych przed budynkiem Raszyńska 3A ze skośnych na równoległe, tak by udrożnić ciąg pieszy.

Obecnie chodnik jest punktowo zwężony do szerokości nieadekwatnej do obszaru śródmiejskiego, a tym bardziej węzła przesiadkowego, jakim jest plac Zawiszy (chodnikiem przy ul. Raszyńskiej prowadzi droga do dwóch przystanków). Wynika to z umieszczenia na chodniku między przejściem dla pieszych a Koszykową dwóch miejsc parkingowych skośnych.

Odległość między linią warunkowego zatrzymania przed przejściem przez Raszyńską a końcem (nieczynnej) zatoki autobusowej wynosi 24m. Oznacza to, że do dyspozycji jest ponad 12m, czyli ilość miejsca adekwatna na dwa miejsca parkingowe równoległe, które zwiększą szerokość chodnika do dyspozycji o 2-3m.

Odnośnie wykorzystania zatoki nieczynnego przystanku autobusowego, zwracam uwagę, że została ona wyprofilowana w sposób utrudniający prawidłowe ustawienie się autobusu. Skos wjazdowy wynosi niecałe 1:2 zamiast 1:8. Tym samym w przypadku przywrócenia postojów autobusów, powinna one zostać zastąpiona peronem półwyspowym, co zwiększa ilość miejsca do dyspozycji na miejsca parkingowe za przystankiem.

Odpowiedź ZDM z 7 XII 2016 r.

Do Zielonego Mazowsza.

Odpowiadając na maila z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zmiany sposobu parkowania na ul. Raszyńskiej 3A, Zarząd Dróg Miejskich uprzejmie informuje:

Po przeanalizowaniu sytuacji drogowej oraz w związku z likwidacją budki telefonicznej podejmiemy kroki do zmiany sposobu parkowania z parkowania skośnego na parkowanie równoległe. W tym celu przygotujemy projekt organizacji ruchu. Po zaopiniowaniu przez Komendę Stołeczną Policji i zatwierdzeniu przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy projekt przekażemy do realizacji.

[...]

p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Parkowania
Paweł Nowak