Powinny one zostać przekształcone w miejsca równoległe (przedłużenie tych po dawnej zatoce). Takie rozwiązanie udostępni większą część chodnika dla pieszych, likwidując wąskie gardło, równocześnie zachowując nie mniejszą liczbę miejsc do parkowania niż była dostępna przed likwidacją przystanku.