Obecnie chodnik jest punktowo zwężony do szerokości nieadekwatnej do obszaru śródmiejskiego, a tym bardziej węzła przesiadkowego, jakim jest plac Zawiszy (chodnikiem przy ul. Raszyńskiej prowadzi droga do dwóch przystanków). Wynika to z umieszczenia na chodniku między przejściem dla pieszych a Koszykową dwóch miejsc parkingowych skośnych.