Odległość między linią warunkowego zatrzymania przed przejściem przez Raszyńską a końcem (nieczynnej) zatoki autobusowej wynosi 24m. Oznacza to, że do dyspozycji jest ponad 12m, czyli ilość miejsca adekwatna na dwa miejsca parkingowe równoległe, które zwiększą szerokość chodnika do dyspozycji o 2-3m.