Przejazd przez Jagiellońską przy Ratuszowej: zielone dla pieszych, zielone dla rowerów.