Po 10 sekundach rowerzyści dostają czerwone. Piesi i samochody będą mieli jeszcze zielone przez 20 sekund.