Jakiś czas temu wprowadzono istotne zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Dereniowej i Ciszewskiego, polegające głównie na zainstalowaniu w tym miejscu sygnalizacji świetlnej. Niestety osoby odpowiedzialne za tę zmianę nie wyznaczyły przejazdu rowerowego na jednym z ramion skrzyżowania.