W szczególności istnieje potrzeba dobrego dowiązania ciągu rowerowego z rondem Herbsta/Romera - np. w formie czwartego, rowerowego wlotu skrzyżowania.