Czy to dobrze czy źle? Sygnalizacja świetlna to koszt aż kilkuset tysięcy złotych. Podobny efekt (lub nawet lepszy) można było osiągnąć, dodatkowo uspokajając ruch bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, np. wykorzystując wyspowe progi zwalniające. Zaoszczędzone pieniądze można by wtedy przeznaczyć na poprawę bezpieczeństwa na innych ulicach.