Społeczny Komitet Ochrony Przyrody

Do: Anna Ronikier-Dołańska Wojewódzki Konserwator Przyrody

Dotyczy: rozwiązań komunikacyjnych w zakresie dojazdu do Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Społeczny Komitet Ochrony Przyrody Dzielnicy Bielany niezmiennie stoi na stanowisku, że jedynym możliwym do zaakceptowania rozwiązaniem dojazdu do Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest uruchomienie linii autobusowej trasą pobliskiej Wisłostrady. Dopuszczenie ruchu autobusowego ulicą Dewajtis, przez teren rezerwatu, jest nie tylko niezgodne z obowiązującym prawem, dostosowanym obecnie do bardziej restrykcyjnych przepisów Unii Europejskiej, ale w sposób zasadniczy pogłębi proces degradacji lasu. Dostosowanie ulicy Dewajtis do ruchu autobusowego oznaczałoby rezygnację z pierwotnej koncepcji dojazdu od strony Wisłostrady, z ominięciem rezerwatu. Naszym zdaniem ulica Dewajtis powinna być traktem pieszo-rowerowym, wyłączonym całkowicie z ruchu samochodowego.

Przewodnicząca Komitetu
Wanda Skrońska

Wiceprzewodnicząca
Stefania Egierszdorff

Do wiadomości:

1. Prezydent m.st. Warszawy Lech Kaczyński
2. Wiceprezydent m.st. Warszawy Andrzej Urbański
3. Urząd m.st. Warszawy, Biuro Drogownictwa
4. Wojewoda Mazowiecki
5. Zarząd Dzielnicy Warszawa-Bielany
6. Liga Ochrony Przyrody
7. Zarząd Oczyszczania Miasta - Dział Lasów
8. Samorząd Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany"