Wszystkie znane nam drezynownie, kolejki wąskotorowe i inne atrakcje kolejowe w Polsce nanieśliśmy na niniejszą mapę. Mamy nadzieję, iż stanowić będą one dla Państwa inspirację podczas planowania letnich wyjazdów.