Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 590 w ramach budowy szlaku powstała wydzielona droga dla rowerów, w większości bardzo przyzwoicie wykonana.