Chwaliłem już zwyczaj dosadzania za drogą dla rowerów drugiego szpaleru drzew, ale pochwalę raz jeszcze. Jeśli drzewa się przyjmą, to będzie bardzo przyjemna trasa. Droga dla rowerów bez obrzeży, na poszerzonej podbudowie.