Miejscowość i ciąg pieszy z dopuszczonym ruchem rowerów. To dobre rozwiązanie - pozwala na zachowanie ciągłości organizacji ruchu rowerowego dla osób, które boją się korzystać z jezdni drogi wojewódzkiej, w miejscu gdzie brak miejsca na normatywną drogę dla rowerów, a jednocześnie bardziej doświadczeni rowerzyści nie mają obowiązku korzystać z substandardowego rozwiązania.