Gdy opuszczamy teren zabudowany, sytuacja się odwraca - na drodze dla rowerów dopuszczono ruch pieszych. W kwestii formalnej: tabliczka nie jest konieczna. Gdy brak chodnika, piesi mogą korzystać z drogi dla rowerów zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym.