Wybudowana droga dla rowerów służy zarówno długodystansowej turystyce, jak i bezpiecznym podróżom lokalnym, do sąsiedniej miejscowości.