W Barcianach ponownie zamiast drogi dla rowerów mamy ciąg pieszy z dopuszczonym ruchem rowerów. Jest to zgodne z wzorcami np. niemieckimi [zobacz >>>] dla dróg o umiarkowanym natężeniu ruchu - w obszarze zabudowanym często nie ma miejsca na normatywną drogę dla rowerów, a samochody powinny zwolnić; poza obszarem zabudowanym segregacja ruchu rowerowego jest pożądana.