W środę 9 października 2013 roku o godzinie 17 w siedzibie Zielonego Mazowsza odbędą się pierwsze po wakacjach konsultacje dla mieszkańców Mazowsza, prowadzone przez specjalistów z Ligi Walki z Hałasem.

Spotkanie to będzie wyjątkowo poświęcone jednej wybranej tematyce - hałasu lotniczego wokół lotniska na Bemowie - Babicach.

Z inicjatywą jego zorganizowania zwróciło się do Ligi Walki z Hałasem Stowarzyszenie Ciche niebo nad Warszawą:

cicheniebonadwarszawa.pl

Na pytania zainteresowanych problematyką zwalczania hałasu odpowiadać będzie prezes Ligi Walki z Hałasem, mgr Mikołaj Kirpluk oraz stali konsultanci Ligi: mgr inż. Ewa Więckowska-Kosmala i dr inż. Witold Jaszczuk.

W spotkaniu weźmie też udział prezes stowarzyszenia "Ciche niebo nad Warszawą" i przedstawi jego działania na rzecz przeciwdziałania szkodliwym oddziaływaniom lotniska Babice na okoliczne tereny.

Porady są bezpłatne. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców osiedli wokół lotniska, przedstawicieli zarządu lotniska i media do wzięcia udziału w spotkaniu, dyskusji i wypracowaniu strategii poprawy klimatu akustycznego wokół tego lotniska.

Konsultacje odbędą się w siedzibie Zielonego Mazowsza w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 46 lok. 6 (na domofonie prosimy wybierać 6).