Ministerstwo debatuje po fakcie

Zapowiadana w mediach debata na temat ochrony przed hałasem odbyła się w siedzibie Ministerstwa Środowiska 11 grudnia 2012 roku, przeszło dwa miesiące po pośpiesznej nowelizacji rozporządzenia regulującego normy hałasu [zobacz >>>]. Jak można było zobaczyć w recepcji konferencji - lista zaproszonych gości była długa. Większość z nich to przedstawiciele urzędów, ale byli też naukowcy i reprezentanci organizacji pozarządowych, a wśród nich Zielonego Mazowsza i Ligi Walki z Hałasem.

Program debaty obejmował kilka interesujących referatów. Przewidziano też czas na dyskusję. Po otwarciu obrad przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Panią Beatę Jaczewską, referat wygłosił zastępca dyrektora w Departamencie Zdrowia Publicznego z Ministerstwa Zdrowia, lekarz medycyny dr Wojciech Kłosiński. Referat ten był bardzo ciekawy, gdyż o aspektach szkodliwości hałasu na zdrowie człowieka mówił lekarz, specjalista w tej dziedzinie:

www.mos.gov.pl/g2/big/2012_12/ba1adccb9141171644c7d7d830e7d213.pdf

Potem omawiano zawiłości prawne procesu podejmowania decyzji administracyjnych, m.in. czynniki wpływające na konieczność lub obowiązek budowy ekranów akustycznych. Referat w imieniu dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ wygłosiła Pani Anna Jasińska:

www.mos.gov.pl/g2/big/2012_12/309d4373e5df5d3f4e68b20412854388.pdf

Kolejne wystąpienie dotyczyło opinii naukowców na temat metod ochrony środowiska przed hałasem. Referat wygłosili członkowie PAN, profesorowie: Rufin Makarewicz z Zakładu Akustyki Środowiska Uniwersytetu im. A . Mickiewicza z Poznania oraz Wojciech Batko z Katedry Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa. Referat był bardzo interesujący, przyrównujący w jednej z tez rozporządzenie MŚ o niebywałej liberalizacji norm hałasu komunikacyjnego do znanego z historii Zamachu Majowego, referat twórczy i w swej wymowie zgodny z opinią środowiska akustyków w Polsce. W tym duchu toczyła się potem dyskusja i takie było oficjalne stanowisko Ligi Walki z Hałasem przekazane na piśmie Ministerstwu, domagające się wycofania tego rozporządzenia jako sprzecznego z ustawą oraz wskazujące na potrzebę wprowadzenia szeregu zaproponowanych konkretnych przepisów dotyczących norm i metodyki pomiarów hałasu.

www.mos.gov.pl/g2/big/2012_12/03d8223806c35db93031a8f093540980.pdf

Kolejne wystąpienia dotyczyły skutków kolizji ptaków z ekranami akustycznymi;

www.mos.gov.pl/g2/big/2012_12/001b56ebba7f0cad42854a42448451b0.pdf

problematyki walki z hałasem w zagospodarowaniu przestrzennym;

www.mos.gov.pl/g2/big/2012_12/28ba121e0be04773cf0cb3c968fc18fc.pdf

ekranów akustycznych w aspekcie bezpieczeństwa drogowego;

www.mos.gov.pl/g2/big/2012_12/7a3e27e99c66b5c4c6941af3ddb0f7bb.pdf

oraz metod walki z hałasem.

Był też referat wygłoszony przez przedstawiciela GDDKiA o redukcji kosztów budowy zabezpieczeń akustycznych wynikających ze zmiany norm w rozporządzeniu MŚ z dnia 1 października 2012 roku.

www.mos.gov.pl/g2/big/2012_12/88085683b77fe0cc4e0af4edb92ede6e.pdf

Referat ten jako jedyny podkreślał rzekome "pozytywne skutki" tego rozporządzenia. Jest zrozumiałe, że podnoszenie dopuszczalnych norm hałasu spowoduje ograniczenie kosztów budowy zabezpieczeń przed tym hałasem, bo po prostu nie będzie konieczności ich budowania. Nie ma to jednak nic wspólnego z OGRANICZENIEM hałasu i jego bardzo negatywnego wpływu na zdrowie i życie ludzi. Idąc w ślad za zmienionymi normami można zauważyć, że dalsze szkodliwe społecznie podniesienie dopuszczalnych poziomów o kolejne 10 dB może nawet całkowicie zlikwidować koszty ochrony przed hałasem zarówno komunikacyjnym jak i lotniczym czy instalacyjnym. Było by to działanie oczywiście wbrew obowiązującym Polskę dyrektywom unijnym i wbrew obowiązującej ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zmianami). Niezgodne z duchem tej ustawy i jej art.112 jest wydane rozporządzenie z dnia 1 października 2012 roku - bowiem ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska (...) a czterokrotne podniesienie dopuszczalnego poziomu hałasu (o 6 dB) rażąco pogarsza stan akustyczny środowiska, a nie polepsza.

Zobacz także

Relacja na stronie Ministerstwa Środowiska:

www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/19671_sposob_na_halas_i_ekrany_akustyczne.html

Relacja i prezentacje z alternatywnej debaty na ten sam temat w siedzibie Zielonego Mazowsza: [zobacz >>>]