Nawet na niemiarodajnej mapie hałasu lotniczego w Warszawie [zobacz >>>] widzimy, że oddziałuje on bardzo znacznie na sąsiednie tereny. Trzeba pamiętać, że mapa pokazuje poziom hałasu uśredniony w czasie, natężenia chwilowe są więc bardzo wysokie i dokuczliwe.