Wstęp

Niniejsze zestawienie obrazuje stopień realizacji przez Zarząd Dróg Miejskich drugiego paragrafu Uchwały Zarządu Miasta Nr 188/C/96, który zobowiązuje ZDM od 25 czerwca 1996 r. "we wszystkich opracowywanych projektach inwestycji drogowych oraz modernizacji i przebudowy dróg uwzględnić potrzeby ruchu rowerowego oraz ponownie przeanalizować i uzupełnić te projekty, które nie zapewniają warunków dla ruchu rowerowego".

Zestawienie zostało opracowane na podstawie publikacji Biura Zarządu Miasta "Inwestycje Warszawskie 1994-1998" oraz informacji własnych. Wymieniliśmy tylko inwestycje realizowane przez miasto, tzn. pominęliśmy ulice wybudowane przez poszczególne gminy (np. Wrocławska, Budowlana, Rembielińska, część Al. KEN). Pominęliśmy też inwestycje zakończone pomiędzy czerwcem a grudniem 1996 roku (np. Batorego, Puławska, Saska, Światowida), uznając ten okres za przejściowy.

Z braku polskich wytycznych przyjęliśmy, zgodnie ze standardami CROW i SWOV, że "potrzeby ruchu rowerowego" oznaczają wydzielone pasy lub drogi dla rowerów wzdłuż ulic, na których rzeczywista prędkość samochodów przekracza 30 km/h (wszystkie wymienione w zestawieniu).

Dla ulic dwujezdniowych przyjęliśmy, że jeżeli modernizowane lub budowane były obie jezdnie oraz po obu stronach ulicy znajdują się cele podróży oraz istniała ku temu wystarczająca rezerwa terenu, ścieżka rowerowa powinna była powstać po obu stronach terenu. Z tego powodu za niewystarczające uznaliśmy np. ścieżki wybudowane przy okazji modernizacji Al. Niepodległości i Górczewskiej.

W zestawieniu uwzględniliśmy wszelkie ścieżki oznakowane przez ZDM znakami C-13 lub N-21, nie wnikając czy faktycznie spełniają one kryteria infrastruktury rowerowej. Jakość warszawskich dróg rowerowych jest przedmiotem odrębnego raportu.

Zestawienie inwestycji drogowych 1997-2000

lp. ulica (odcinek) rodzaj inwestycji rok oddania
do użytku
długość
odcinka
długość
ścieżki
wykonanej
długość
ścieżki
zaległej
1Płaskowickiej - Roentgena (Puławska - Pileckiego)budowa19970,9BRAK0,9
2Al. KEN (Ciszewskiego - Bartoka)budowa19971,20,60,6
3Ostrobramska (Fieldorfa - Rodziewiczówny)modernizacja19971,0BRAK1,0
4Al. Niepodległości (Batorego - Wiśniowa)modernizacja19970,80,51,1
5Jubilerska - Rodziewiczównybudowa19971,0BRAK1,0
6Grójecka (Banacha - Korotyńskiego)modernizacja19971,00,90,1
7Włościańska (Broniewskiego - Słowackiego)modernizacja19971,0BRAK1,0
817 Stycznia (Żwirki i Wigury - Al.Krakowska)budowa 2 jezdni19981,62,2OK
9Arkuszowa (Wólczyńska - Estrady)modernizacja19982,5BRAK2,5
10Dywizjonu 303 (Radiowa - Księcia Janusza)budowa19981,1BRAK1,1
11Łopuszańska (Al.Jerozolimskie - Al.Krakowska)modernizacja19982,0BRAK2,0
12Radiowa (Powst. Śląskich - Wrocławska)modernizacja19980,7BRAK0,7
13Trasa AK (Broniewskiego - Powązkowska)budowa19980,8BRAK1,6
14Słomińskiego - Most Gdański (r.Babka - r.Starzyńskiego)modernizacja19983,00,62,4
15Powązkowska (Al.AK - Krasińskiego)budowa 2 jezdni19990,8BRAK0,8
16Al. Jana Pawła II (Stawki - Al. Solidarności)modernizacja19991,10,70,4
17Marynarska (wiadukt)modernizacja19990,4BRAK0,8
18Kinowa (Waszyngtona - Al. Stanów Zjedn.)modernizacja20000,8BRAK0,8
19Nowopowązkowska (Al. AK - Powst. Śl.)budowa20001,41,4OK
20Marywilska (wiadukt)modernizacja20000,4BRAK0,4
21Pl. Konstytucjimodernizacja20000,3BRAK0,6
22Most Świętokrzyskibudowa20000,51,0OK
23Zajęcza (Topiel - Most Świetokrzyski)budowa20000,4BRAK0,4
24Tamka (Kopernika - Most Świetokrzyski)modernizacja20000,9BRAK0,9
25W. Szczecińskie (P. Praski - m. średnicowymodernizacja20001,01,0OK
26Waryńskiego (r. Jazdy Polskiej - Batorego)budowa 2 jezdni20000,5BRAK0,5
27Al. Prymasa Tysiąclecia (r. Zesłańców Syberyjskich - wiadukt nad torami)modernizacja / budowa20003,93,30,6
28Al. AK (Powązkowska - wiadukt nad torami)budowa20001,6BRAK1,6
29Górczewska (Al. Prymasa - Ciołka)budowa 2 jezdni20000,70,70,7
30Powst. Śl. (Nowe Bemowo - Conrada)budowa 2 jezdni20001,21,21,2
31Rudnickiego (Kochanowskiego - Powązkowska)modernizacja20000,4BRAK0,4
32Ząbkowska (Targowa - Radzymińska)modernizacja20000,9BRAK0,9
33Węzeł Żabamodernizacja20000,9BRAK0,9
RAZEM36,714,127,9

Wykonanie par. 2 Uchwały wg ilości inwestycji

ścieżka na całej długości 4 inwestycje 12%
ścieżka wykonana częściowo 8 inwestycji 24%
ścieżki brak 21 inwestycji 64%

Wykonanie par. 2 Uchwały wg długości w km

ścieżek wykonanych 14,1 km 34%
ścieżek zaległych 27,9 km 66%