Inny odcinek ulicy z torami, za to nie upodabnionej do toru do przepędzania bydła. Podobnie mógłby wyglądać warszawski Nowy Świat, lecz władze miasta zakazały w planach miejscowych prowadzenia nim ruchu tramwajowego.