Na przyległym przystanku symboliczną barierę mogą stanowić jedynie wyniesione krawędzie peronów, ułatwiające wsiadanie do tramwaju.