W Katowicach można jednak znaleźć również ciekawszy model stojaków, nawiązujący do kopalnianych tradycji miasta.