W strefie deptakowej dopuszczono dwukierunkowy ruch rowerowy, z zastrzeżeniem pierwszeństwa pieszych.