Podobnie jak w przypadku Warszawy Zachodniej, niektóre perony znajdują się w rzeczywistości poza stacją. Na szczęście droga do nich jest oznakowana.