Jednak, jak w większości przypadków podziemnych dworców autobusowych, same perony i ich otoczenie nie zachęcają wyglądem. Problemem jest też wentylacja spalin.