Przy czym, podobnie jak w przypadku większości powstałych w ostatnich latach centrów handlowo-dworcowych, pojawia się pytanie o proporcje. Z boku budynku nawet logo dworca niknie wśród reklam sklepów.