Fotorelacja z akcji

Wtorkowa akcja mimo spontanicznej i bardzo pośpiesznej organizacji wypadła doskonale i można ją postawić za wzór wszystkim, którzy chcą aktywnie bronić prawa społeczeństwa do współdecydowania o wszelkich istotnych dla niego sprawach.

Organizatorzy zadbali o dotarcie z informacją o wydarzeniu do jak największej liczby osób, co jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na efekty takich działań.

Przygotowali też transparent przykuwający uwagę.

Założyli skrzynkę pocztową kepa_potocka@op.pl, do której można nadsyłać pomysły, propozycje i deklaracje. Zawiadomili media, dzięki czemu informacja o akcji ukazała się w dziennikach, a na miejscu pojawili się dziennikarze z prasy i radia. Następnego dnia zrelacjonowały akcję dwa czołowe dzienniki.

Punktualnie o 18 Kasia powitała zebranych i przedstawiła postualty przeciwników wycinki drzew. Wymieniła gatunki ptaków zamieszkujących park i wskazała, że wycinka w okresie lęgowym jest niezgodna z art.6 (pkt 4 i 5) rozporządzenia Ministra Środowiska z 28.09.2004 w sprawie dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Wprowadzenia słuchało około 20 osób.

Potem Czarek omówił dokumenty i projekty, które udało się zdobyć organizatorom akcji. Wsparcie techniczne zapewnił Krzysiek - "stary wyjadacz" z Zielonego Mazowsza. Krzysiek zwrócił uwagę, że teren wycinki leży w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 [Dolina Środkowej Wisły, kod obszaru PLB140004] chronionego dyrektywami UE.

Na początku mostek był przejezdny i nic nie wskazywało na to, jak wiele osób weźmie udział w tym spontanicznym spotkaniu. Akcja przyciągnęła nawet taki pojazd?

Jednak liczba zainteresowanych stale rosła. Zebrani reprezentowali pełen przekrój społeczny i wiekowy, posiadaczy psów i rowerów. Okazało się, że los parku interesuje wszystkich.

W pewnej chwili ujawnił się pracownik U.Dz. Żoliborz. Wysłuchał wielu pytań i propozycji wstrzymania wycinki do poniedziałku, po zaplanowanym na sobotę kolejnym spotkaniu. Niestety propozycja nie została zaakceptowana, ale usłyszeliśmy o otwartości Urzędu na dyskusję i możliwości spotkania w sprawie Parku w jego siedzibie. Czy tylko będzie jeszcze wtedy o czym dyskutować?

Oprócz wymiany wrażeń, pomysłów i kontaktów efektem akcji są więc plany dwóch spotkań. Pierwszego - w sobotę o 12 w tym samym miejscu i kolejnego, w U.Dz. Żoliborz w późniejszym terminie. O kolejnych spotkaniach, akcjach i ich wynikach będziemy starać się informować na bieżąco na naszym forum. forum.zm.org.pl/

Wprawdzie 40-letnie topole według urzędników stoją nad grobem, ale za to ich rówieśnik - mostek udowodnił, że jest w lepszej kondycji i jeszcze niejedno przeciążenie da radę wytrzymać.

Akcję przygotowały w ciągu zaledwie kilku dni trzy osoby. Mimo to wypadła doskonale i można z niej brać przykład. Przewinęło się przez nią ponad 100 osób, a około 20 dotrwało do końca mimo deszczu. To kolejny dowód na to, jak istotnych problemów i zaniedbań dotyczyła.

Niech konsultacje pogrzebią biurokrację

Tym chętniej, ku pokrzepieniu serc, zamieszczamy tę relację. Okazuje się, że sprawy zieleni i przyrody nie są społeczeństwu obojętne. Przeciwnie. Coraz więcej z nas chce wiedzieć, co się dzieje w ich otoczeniu, i mieć na to wpływ, zamiast być zaskakiwanym spustoszeniami w krajobrazie i niezbyt trafnymi decyzjami. [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>]

Obywatele oczekują od urzędników nie tylko informacji, ale i udziału w procesie decyzyjnym. Jego brak czasami uchodził urzędom na sucho, ale dzisiejsza akcja dowodzi, że taryfa ulgowa powoli się kończy. Poznajemy swoje prawa i nie chcemy się ich zrzekać. Czekamy, aż władze zdadzą sobie z tego sprawę i przestaną centralnie sterować sprawami publicznymi. Czekamy na konsultacje społeczne nie jako łaskę, ale jako obowiązkową normę. Społeczeństwo płaci - społeczeństwo ma prawo wymagać.

Nie podobają Ci się posunięcia, działania lub zaniechania władz? Chcesz żyć w przyjaźniejszym otoczeniu i sprawniejszym mieście? Nie narzekaj i nie czekaj. Dowiaduj się o inwestycjach, zanim będzie za późno [zobacz >>>].

Zorganizuj lokalną grupę nacisku tak jak mieszkańcy okolic Parku Kępa Potocka. Wy też możecie mieć wpływ na swoje osiedle czy dzielnicę. Możecie współpracować z radnymi i organizacjami pozarządowymi na swoim terenie. Społeczeństwo obywatelskie to także Ty!

Przeczytaj więcej

Inne materiały na temat Parku Kępa Potocka:
o planach [zobacz >>>]
o wycince [zobacz >>>]
o ocaleniu przed zabudową w 1993 r. [zobacz >>>] [zobacz >>>]