Na Marymoncie i w cyberprzestrzeni nabiera rozgłosu niepokojąca mieszkańców inwestycja w Parku Kępa Potocka. Czy miejska spółka ma za dużo pieniędzy, że buduje sobie nową siedzibę zwiększającą presję na teren zieleni i rekreacji?

Przez wiele lat między Łachą Potocką a Wisłostradą, na terenie przylegającym do przedłużenia ul. Podleśnej miało swe zaplecze Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych. Były to parterowe budynki (zasłonięty zielenią po lewej) i baraki widoczne w głębi na tym zdjęciu archiwalnym (zapożyczone z Google Street View.)

Analogiczne ujęcie z tego roku pokazuje, jak wielkiej przemianie uległo to miejsce.

Zielony deweloper

Nie mniejsze zmiany zaszły też od strony formalnej – MPRO połączono z inną miejską spółką tworząc Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. Takimi hasłami MPRI reklamuje się na swojej stronie. Zarząd MPRI sobie też nie żałuje komfortu, bo rozpoczął właśnie przeprowadzkę do nowiutkich biur na Kępie Potockiej widocznych na powyższym zdjęciu.

Zmieniamy miejską dżunglę w enklawy zieleni– przedstawia swą misję MPRI – cechuje nas odmienny sposób patrzenia na przestrzeń miejską. W codziennej pracy staramy się budować przyjazną przestrzeń w stolicy i wokół nas. Dlatego też angażujemy się w projekty propagujące ekologię oraz wszelkie akcje mające na celu zazielenianie przestrzeni miejskiej.[1]

Zobaczmy, jak w praktyce wygląda deweloperska rzetelność tej firmy przy kreowaniu przestrzeni.

Biura to natura?

Działka, na której MPRI postawiło dwa całkiem nowe budynki, leży na obszarze posiadającym od 2002 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego[2] (dalej Plan). Oto fragment rysunku[3] tego planu z obwiedzionymi czerwoną linią zabudowaniami MPRI.

Widać na nim, że teren MPRI zalicza się do obszaru funkcjonalnego ZP/US2, dla którego Plan w § 35 wprowadza następujące ustalenia:
Przeznaczenie terenu: Teren zieleni i sportu.
Przeznaczenie podstawowe: Zieleń parkowa.
Przeznaczenie dopuszczalne: Urządzenia sportowe niekubaturowe.

Czy dwa piętrowe budynki usługowo-biurowe o powierzchni użytkowej[4] prawie 2000 m2 i kubaturze[5] ponad 9000 m3 są zielenią parkową? Czy można je zaliczyć do urządzeń sportowych niekubaturowych?

Mury wyżej, auta bliżej

Zapewne przez wzgląd na istniejące w chwili uchwalania Planu dwa baraki MPRO wspomniany § 35 dotyczący podobszaru ZP/US2 nie wyklucza na nim zabudowy, jednak ogranicza ją do maksimum dwóch kondygnacji (parter i użytkowe poddasze).

Inwestor nie kryje, że budynek A jest trzykondygnacyjny[5], podaje jego ilość  poziomów jako 1 podziemny i 2  nadziemne.

W opisie zagospodarowania działki czytamy, że stanowią ją oprócz zieleńców dojścia i dojazdy do budynków oraz parking dla użytkowników. Tymczasem formy parkowania określone w § 35 Planu to Parkowanie pojazdów wyłącznie w liniach rozgraniczających układu drogowego.

Kolejna niezgodność z Planem dotyczy dojazdu. § 35 nakazuje dostępność komunikacyjną od strony ulicy Gwiaździstej. MPRI informuje zaś, że obsługę komunikacyjną zapewniał będzie istniejący wjazd od strony ulicy Wybrzeże Gdyńskie. Jedynie dla pieszych użytkowników będzie od strony ulicy Gwiaździstej.

Plan przewiduje powstanie jezdni lokalnej ulicy Wybrzeże Gdyńskie (22 KUD), zaznaczonej na tym fragmencie na żółto, jednak nie wskazuje dla niej funkcji dojazdowych do podobszaru ZP/US2, a jedynie do do ogrodów działkowych (obszar ZD/ZP, § 38) oraz terenu usług technicznych (UT 1, § 39)

Niewielki dotąd ruch do obiektów w Parku odbywał się z Wisłostrady, zjazdem powstałym razem z tą arterią. Obecnie zjazdy z drogi klasy GP mogą funkcjonować na zasadzie wyjątku, więc łatwo przewidzieć, że wzrost natężenia ruchu do siedziby MPRI i inne względy doprowadzą do budowy połączenia drogowego z pętlą autobusową.

Czy takie podejście MPRI do wymogów prawa lokalnego zawartych w kluczowym dla budownictwa dokumencie jakim jest plan miejscowy budzi zaufanie do tej spółki?

Po co to wszystko?

Przeprowadzkę MPRI można by próbować zrozumieć, gdyby spółka miała problemy lokalowe, ale jest wręcz przeciwnie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. J.J. Rostafińskich 1, oferuje do wynajęcia atrakcyjną nieruchomość w stylu dworkowym, zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie parku Pole Mokotowskie.[6] To obecna siedziba. Dlaczego spółka z niej rezygnuje? Czy ratusz zamierza poprzez swą spółkę rozwijać działalność deweloperską, która dominuje w profilu MPRI?

Budowanie przyjaznej przestrzeni w stolicyprojekty propagujące ekologię można by pochwalić, gdyby MPRI jednocześnie nie zaprzeczało tym deklaracjom budując w tajemnicy przed społeczeństwem i niezgodnie z planem miejscowym obiekty mogące zaszkodzić Kępie Potockiej. Zupełnie jak na wyższym poziomie miasta, które roztacza przed nami teoretyczne wizje Zielonej Stolicy Europy tolerując jednocześnie masowe wycinki i okaleczanie drzew [zobacz >>>], opłakany stan segregacji odpadów oraz dyktat indywidualnej motoryzacji.

Powrót do przyszłości

Czy widząc tak beztroskie podejście do wymogów MPZP można być spokojnym o dalszy los Kępy Potockiej i w ogóle zielonych terenów na Bielanach? Kto nam zagwarantuje, że na tym się skończy ich zabudowa i omijanie prawa lokalnego? Jeśli władze potrafią tolerować tak jaskrawe sprzeczności z bardzo precyzyjnymi ustaleniami MPZP, to czy można się dziwić naszemu protestowi przeciw dopuszczaniu nowej, nie sprecyzowanej nawet słowem infrastruktury technicznej na terenie rezerwatu Las Bielański [zobacz >>>]?

Warto przypomnieć, że w latach 1992-1993 nad Parkiem na Kępie Potockiej wisiała już groźba zabudowy. W miejscu obecnej pętli autobusowej miał stanąć hotel kongresowy. Istniejące już wtedy baraki MPRO widać w lewym górnym rogu rysunku.

Dzięki determinacji mieszkańców udało się tę grabież powstrzymać [zobacz >>>], mimo że komisja (z udziałem m.in. Joanny Fabisiak, dziś posłanki PO, która de facto rządzi na Bielanach i szczyci się zabetonowaniem alejki spacerowej w rezerwacie [zobacz >>>]) zdążyła rozstrzygnąć przetarg na sprzedaż działki [zobacz >>>].

Przypisy

[1] Nasza misja na stronie internetowej MPRI

[2] Uchwała nr 779/XXXVI/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z 9 października 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części rejonu urbanistycznego ZD Marymont - Marymont II część I. Tekst dostępny pod adresem
mapa.um.warszawa.pl/mapaApp/dane/Plany/Bielany/3.05.pdf

[3] Rysunek będący integralną częścią planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały [2]. Dostępny pod adresem
mapa.um.warszawa.pl/mapaApp/dane/Plany/Bielany/3.05_plan.pdf

[4] Zestawienie powierzchni-budynkow na stronie MPRI

[5] Podstrona MPRI Inwestycje w realizacji --> Wybrzeże Gdyńskie

[6] Podstrona MPRI Ogłoszenia --> Biuro na Mokotowie do wynajęcia