Na tyłach EC Żerań. Widoczne po prawej stronie rury pompowały pyły na składowiska po północnej stronie kanału Żerańskiego.