Dostęp na kładkę od strony EC Żerań ułatwiała pochylnia. Wprawdzie kończyła się ona drabiną...