Przejazd zaczynamy przy moście Grota-Roweckiego. Odcinek, który dziś recenzujemy, prowadzi przez tereny dawniej użytkowane przez elektrociepłownię Żerań.